Archive for the ‘edukacja’ Category

Szef przez Internet

Okazuje się, że szef, który kieruje naszą pracą przez Internet ma takie same prawa i obowiązki jak zwykły pracodawca na rynku pracy. Oczywiście praca przez Internet podobnie jak i ta na narodowym rynku ma różnorodne oblicza, zaś nasz potencjalny szef także może pokazać bardzo różnorodne oblicze. Nikt sobie nie wybiera szefa, dlatego też nie jest to możliwe przez Internet, ale najważniejsze jest to żeby nasz pracodawca był uczciwy do pracownika. Charakter szefa poznaje się po pewnym czasie, kiedy mamy już z nim przez pewien okres do czynienia. Co prawda inaczej wygląda współpraca na tradycyjnym rynku, a inaczej współpracuje się w sieci? Mimo to, zasady, jakie panują na obu rynkach pracy są takie same. Najważniejsze u każdego pracodawcy, który oferuje pracę przez Internet jest to, aby był on uczciwy i lojalny. Zaś za przepracowane godziny musi zapłacić nam wynagrodzenie, które się nam należy. Praca przez Internet kieruje się innymi nieco zasadami, lecz uczciwość, lojalność to podstawowe zalety, jakie musi posiadać zarówno pracownik jak i pracodawca.

VAT od samochodu ciężarowego

Posiadanie samochodu ciężarowego w przedsiębiorstwie, jest zawsze korzystniejsze, niż posiadanie osobowego samochodu. Przedsiębiorcy posiadający samochody ciężarowe, wchodzące jako środki trwale w wyposażenie przedsiębiorstwa, mogą bez komplikacji odliczać koszt podatku VAT od kupionego paliwa napędowego. Mogą także przy zakupie ww. samochodu odliczyć 100% VATu, który opłacili przy jego zakupie. Taka opcja tworzy sposobność znacznych oszczędności w prowadzeniu firmy. Jakie pojazdy mogą być wiec uznane za ciężarowe? W mocy prawa, ciężarowym samochodem jest: Samochód, który w świetle prawa, jest samochodem specjalnym (pomoc drogowa, agregat spawalniczy/elektryczny, ładowarka, żuraw samochodowy, podnośnik do prac interwencyjno-montażowych, pojazdy służące do oczyszczania dróg, pojazd do prac wiertniczych, koparka, bankowóz, koparkospycharka, pojazdy służące do zimowego utrzymania dróg), Samochód, mający jeden rząd miejsc siedzących, za którym jest ścianka albo trwała przegroda separująca kabinę osobowa od ładowni. Powyższe pojazdy klasyfikowane są jako: wielozadaniowe, van, Samochód, mający kabinę osobowa oraz nadwozie dedykowane do załadunku, których oba te elementy są od siebie rozdzielone konstrukcyjnie, Samochód z otwarta częścią dedykowana do załadunku, Samochód, mający więcej, niż pojedynczy rząd miejsc siedzących, za którymi jest ścianka albo trwała przegroda separująca kabinę osobowa od ładowni. W takim przypadku ładownia musi mieć konkretna długość, która przewyższa połowę długości całego pojazdu. Wielkość ta liczy się od dolnej krawędzi przedniej szyby do punku wyprowadzonego w pionie od tylnej krawędzi podłogi ładowni. Od tych dwóch miejsc trzeba przeprowadzić linie pozioma, która musi być równoległa do boków tego pojazdu Z powyższego wynika, ze każdy inny samochód, którego ciężar nie przekracza 3,5 tony i który dedykowany został do przewozu mniej niż 9 osób wraz z prowadzącym, będzie pojazdem osobowym. Prawo widzi jednak możliwość posiadania aut, które w drodze przeklasyfikowania, stały się pojazdami ciężarowymi. Są to samochody z tzw. certyfikacja producenta lub dystrybutora, popularnie zwane samochodami z kratka.

VAT od paliwa

Podatnicy, posiadający w swojej firmie samochody, zaliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa, maja możliwość starać się o odliczenie VAT od paliwa. Tak samo odbywa się w sytuacji leasingu aut. Należy zatem wiedzieć jaki procent zwrotu przysługuje za wspomniany wyżej zakup i co jeszcze można odliczyć.
Prawo do odliczenia podatku VAT za kupno paliwa silnikowego przynależy się podatnikom, których wydatek jest powiązany z działalnością opodatkowana płatnika i których tenże wydatek zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów. Wymóg niniejszy wyłącza sposobność odliczenia VATu w sytuacji działalności wykonujących czynności zwolnione z podatku.
Przedsiębiorstwa wypełniające wyżej wymieniony warunek, pozwalające otrzymanie zwrotu podatku za kupno paliwa, zmuszone są także do okazania dowodu zakupu, czyli oryginalnej faktury VAT za określony zakup. Rachunki te sa podstawa do uznania zasadności odliczenia. W sytuacji aut osobowych, nieprzekraczających 3,5 t, wchodzących w środki trwale przedsiębiorstwa, występuje możliwość odliczenia 60% VAT, ale jedynie do limitu 6 000zl. W sytuacji leasingu, watro zatem prowadzić zestawienie, w którym rejestrowane będą zakupy paliwa w celu systematycznego sprawdzania, kiedy przekroczony będzie ww. limit.
Auta ciężarowe albo tez auta z homologacja producenta lub dostawcy (tzw. auta z kratka) mogą odliczyć 100% VATu za kupno paliwa silnikowego. Samochody te powinny mimo to wypełniać ustalone przez prawo normy techniczne, potwierdzone diagnostyka techniczna w stacji kontroli pojazdów.
Za co jeszcze można odliczyć 100% podatku VAT? Lista jest całkiem długa. Są to: Założenie instalacji gazowej, Centralny zamek, Kupno płynu hamulcowego i części zamiennych, Konserwacja, czyszczenie, przeglądy a także zakup wybranych materiałów, innych niż paliwo (na przykład olej), Przeglądy techniczne i wymiana oleju, Koszt naprawy powypadkowej, Usługi serwisowe.

Wcześniejsza emerytura

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura? Osiągnięcie odpowiedniego wieku i stażu pracy nie są jedynymi warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Prawo do wcześniejszej emerytury może zostać nabyte, gdy osoby, ubiegające się o nią: ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę były pracownikami, chyba, że przez cały wymagany do uzyskania tego świadczenia okres ubezpieczenia pozostawały w ubezpieczeniu pracowniczym w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawały w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy (chyba, że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy lub przez cały wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej okres ubezpieczenia pozostawały w ubezpieczeniu pracowniczym). Z prawa do wcześniejszej emerytury mogą skorzystać tzw. osoby uprzywilejowane. Zaliczają się m.in.: kombatanci i inwalidzi wojenni, pracownicy urzędów państwowych, pracownicy samorządowi, nauczyciele akademiccy, górnicy, pracownicy kolei, artyści i twórcy (np. tancerze, akrobaci, kaskaderzy) oraz osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej. Również osoby, które wykonywały tzw. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają możliwość korzystania z wcześniejszej emerytury, która w ich przypadków zazwyczaj określana jest jako emerytura pomostowa. Emerytura dla kobiet urodzonych po 1949 roku Wcześniejsza emerytura może również być przyznana kobietom urodzonym w latach 1949-1953. W celu uzyskania tego świadczenia należy spełnić następujące warunki: odpowiedni wiek emerytalny (ukończone 55 lat), 30-letni okres składkowy (do dnia 31 grudnia 2008) lub 20-letni okres składkowy (w przypadku całkowitej niezdolności do pracy). Ponadto kobiety obowiązują te same zasady, co osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku. Dodatkowym wymogiem jest nieprzystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego. W sytuacji przystąpienie do OFE kobiety nadal mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeżeli złożą wniosek o przekazanie środków z rachunku, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochód budżetu państwa. Warunki przejścia na wcześniejsza emeryturę regulowane są przez Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS

Struktura organizacyjna państwowego ubezpieczyciela w Polsce składa się z 43 oddziałów, 217 inspektoratów i 63 biur terytorialnych. Całość tworzy państwową jednostkę organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli , jak również dystrybucją świadczeń (na przykład emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy. Inspektoraty, jako jedne z najmniejszych jednostek organizacyjnych zakładu ubezpieczeń, znajdują się niemal we wszystkich powiatach w Polsce. Wszystkich jest ich 217. Do nadrzędnych działań inspektoratów należy: realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, obsługa poligraficzna ZUS, orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty, stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, szkolenie płatników, dochodzenie należnych opłat i składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zleconych Zakładowi, dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, przetwarzanie danych dla potrzeb działalności Zakładu, wprowadzanie danych do systemu informatycznego, Wiedzieć należy, że z pracownikami inspektoratów ZUS można skontaktować się w następujący sposób: drogą elektroniczną (poprzez pocztę elektroniczną lub formularz zamieszczony na stronie internetowej), odwiedzając jednostkę osobiście, telefonicznie, Numery telefonów do poszczególnych inspektoratów znaleźć można na głównej stronie ubezpieczyciela – www.zus.pl. Należy jednak pamiętać, że odpowiednią jednostką organizacyjną, powołaną do rozpatrzenia danej sprawy, jest placówka ZUS terytorialnie przyporządkowana do miejsca zamieszkania płatnika albo, jeśli płatnik pracuje, siedziby firmy.


Szukaj
    Nie ma chyba na świecie człowieka, który nie marzyłby o tym, aby założyć swój własny biznes. Przy tym wcale nie jest to taka prosta sprawa jak wielu osobom się wydaje. Prowadzenie swojej własnej firmy najczęściej niestety wymaga wielu wyrzeczeń. Często mówi się o tym, że w pierwszych latach działalności danej firmy raczej nie możemy liczyć na to, że uda nam się mieć jakieś tam życie prywatne. Dlatego też zanim zdecydujemy się na założenie swojej własnej firmy najpierw powinniśmy pomyśleć o tym jakie tak naprawdę niesienie to za sobą konsekwencje. Oczywiście, że miło jest być właścicielem i dokładnie zdawać sobie sprawę z tego ile się zarabia, mieć nienormowany czas pracy. Czasami jednak taki właśnie nienormowany czas pracy wcale nie jest rzeczą przyjemną zwłaszcza kiedy przy tym niestety okazuje się, iż dana osoba musi się liczyć z tym, że zabiera to wszystkie weekendy oraz cały wolny czas, który inni ludzie poświęcają na spotkania z przyjaciółmi czy też na spotkania rodzinne. Niestety mają własny biznes trzeba je poświęcić właśnie na niego. sprezyny talerzowe
Newsy finansowe zakladanie firmy jak uzyskac pomoc studia na kierunku finanse i bankowosc czy warto brac kredyt system bankowy dla ludzi transakcje rynkowe b 2 temat edukacja rynek nieruchomosci rynek papierow wartosciowych wymarzona praca praca ponad sily praca i pracownicy po studiach b 3 temat edukacja b 2 czym jest outsourcing popularnosc outsourcingu w polsce outsourcing uslug komputerowych inwestycja dobra rzecz gra na gieldzie b 4 temat edukacja b 3 inwestycje na gieldzie gospodarka polski po zmianach gospodarka narodowa gospodarka w kryzysie rodzaje franchisingu b 5 temat edukacja b 4 czym jest franchising franchising w malym miescie firma od podstaw wyposazenie biura firma zawieszenie dzialalnosci b 6 temat edukacja b 5 przedmiot na studiach praca w finansach finanse w duzej firmie dotacje unijne dotacje dla bezrobotnych b 7 temat edukacja b 6 poczatek wlasnego biznesu biznes w czasie kryzysu dobra atmosfera pracy biuro na peryferiach czy warto kredyty w naszym zyciu b 8 temat edukacja b 7 co powiesz na kredyt gotowkowy bank powinien radzic internet nam pomoze walka o klienta marzysz o wlasnym domu b 9 temat edukacja b 8 wybieraj kredyt z glowa z oprocentowaniem bywa roznie porownywarka kredytowa jestes w bik doradcy sa dla nas b 10 temat edukacja b 9 myslales o kredycie na samochod na drobne pozyczki chwilowki co ze slynnym providentem pozyczanie u prywatnych osob mozliwosci jakie daje kredyt konsolidacyjny b 11 temat edukacja b 10 rodzina na swoim idealne rozwiazanie dla rodziny czym jest kredyt refinansowy pozyczamy od nieznajomych oferty kredytow dla firm jesli brak nam zdolnosci kredytowych b 12 temat edukacja b 11 gdy nadchodza problemy dzisiaj bank zweryfikuje nasza zdolnosc kredytowa kredyt samochodowy to jest wlasnie to czym jest depozyt karty pojazdu przywlaszczenie mienia to bardzo grozne zagrozenie b 13 temat edukacja b 12 pare slow o chwilowkach znane firmy parabankowe nie zastraszaja klientow jak latwo sie dzisiaj zadluzyc pod jakim katem dobierac dzisiaj konto osobiste nie warto pomagac b 14 temat edukacja b 13 jesli weksel to jest problem dzisiaj pieniadze trzymamy na koncie czym rozroznic kredyt a pozyczke przez internet szybkie pozyczki maja wiele wad dzisiaj jestesmy zapracowani nie mamy czasu b 15 temat edukacja b 14 jak szybko splacic swoje dlugi osoba ktora sie uczy ma ciezkie zycie oferta goni oferte czy warto brac kredyt w obcej walucie praca a wynagrodzenie b 16 temat edukacja b 15 szef przez internet vat od samochodu ciezarowego vat od paliwa wczesniejsza emerytura zus b 17 temat edukacja b 16 cena nabycia wartosc poczatkowa srodka trwalego ryczalt za samochod jak obliczyc nalezne wynagrodzenie jak sporzadzic liste plac b 18 temat edukacja b 17 zmiana placy w umowie zlecenie umowa zlecenie miedzy przedsiebiorstwami umowa zlecenie a miejsce pracy umowa zlecenie i praktyki studenckie umowa zlecenie a vat b 19 temat edukacja b 18 sprzedaz praw autorskich sprzedaz internetowa aukcje internetowe firma internetowe bukmacherskie zarobki b 20 temat edukacja b 19 rodzaje pracy internetowej ocena pracy internetowej klikanie w reklamy dziennikarz internetowy zarzadzanie strona internetowa temat edukacja b 20